top of page

Jordnære bønder

Om Sokn Gard

Sokn Gard er et familiebruk med melkekyr og sauer som hovedproduksjon. Det er grønnsaker når det er sesong for det, i tillegg til hobbyhøns. Gården tar imot gjester på tunet og i naustmiljøet «Naustrane» som er knyttet til gården. Naustrane ligger ved Soknasundet.

283253971_1005863346759193_7805337401746976004_n (2).jpg

Gårdbrukerne

Gårdbrukerene og vertene er Gunvor Helle Eiane og Jostein Eiane. Måten å drive på er, som det har vært for Ryfylkebonden gjennom alle tider, en driver med litt av hvert. Det har blitt arrangert «Åpen gård» på Sokn Gard flere ganger, og turløypen brukes både av lokale og tilreisende. Gården var en av de første som samarbeidet om merkevaren «Klosterlam», i regi av Klostergarden.

Historie

Det er mange spor etter fortiden på gården. Ytterst på Sokn ligger en stor bronsealderrøys som er et gravminne der gravkammeret er synlig i midten. Like ved står rester etter et steinkors. Soknasundet er omtalt i kongesagaen som stedet der slaget mellom Svein Knutsson og Tryggve Olavson fant sted. Det er spor etter gårdsdrift her fra langt tilbake. 

Naustrane på Sokn 1919.jpeg

Fiske, husdyr og grønnsaker

Mot slutten av 1800-tallet ble gårdene samlet slik de er i dag og mange av steingjerdene ble bygget. Til dette arbeidet hadde en god hjelp av østlendinger og svensker som var med i fisket om vinteren og arbeidet for maten eller lav lønn utenom fisket.  Leveveien har vært fiske, husdyrhold og tidliggrønnsaker. Sjøen og kontakten med Ryfylkefjordene har alltid vært viktig.

I 1992 åpnet Rennfast, noe som førte til stor forandring for Sokn. Fra å være en liten øy med gårdsbruk og noen få hus, ble en knyttet til naboøyene med broer og Stavanger med tunell. 

bottom of page